Ramybės malda

Optino senolių malda


Viešpatie,
leisk man su dvasine ramybe
pasitikti visa,
ką atneš prasidedanti diena.

Viešpatie,
suteik man visišką atsidavimą
Tavo Švenčiausiajai Valiai.

Viešpatie,
kiekvienam šios dienos metui
ir viskam
nuteik ir palaikyk mane.

Viešpatie,
kad ir kokios naujienos
šiandien pasiektų mane,
išmokyk jas priimti
ramia širdimi bei tvirtu įsitikinimu,
jog viskam yra
Tavo Švenčiausia Valia.

Viešpatie,
leisk pažinti
Tavo Švenčiausiąją Valią,
skirtą man
ir mano aplinkiniams.

Viešpatie,
visuose mano žodžiuose ir veiksmuose
vadovauk man.

Viešpatie,
visuose nenumatytuose atsitikimuose,
neleisk man užmiršti,
kad visa yra
Tavo siųsta.

Viešpatie,
išmokyk teisingai, paprastai ir išmintingai
elgtis su namiškiais
ir su tais, kurie mane supa,
kad nė vieno neįskaudinčiau,
bet kiekvienam neščiau gėrį.


Viešpatie,
suteik man tvirtumo pakelti
prasidedančios dienos sunkumus
ir ištverti iki galo.

Viešpatie,
vadovauk mano valiai
ir išmokyk mane
melstis, viltis, tikėti, mylėti, iškęsti
ir atleisti.

Viešpatie,
neatiduok manęs
mano priešų valiai,
bet dėl Savo Švenčiausiojo Vardo,
vesk ir vadovauk man.

Viešpatie,
apšviesk mano protą ir širdį,
idant suprasčiau
Tavo Amžinuosius ir Nesikeičiančius Įstatymus,
kuriais valdai pasaulį,
kad aš, nuodėmingas Tavo vergas,
galėčiau teisingai tarnauti
Tau ir savo artimui.

Viešpatie,
dėkoju Tau
už visa, kas manęs laukia,
nes tvirtai tikiu,
kad Tave mylintiems,
visa išeina į gera.

Viešpatie,
palaimink mano išėjimą ir grįžimą,
darbų atlikimą,
žodžius ir mintis.
Ragink mane visuomet
su džiaugsmu
skelbti, apgiedoti ir šlovinti Tave,
nes esi šito vertas
per visus amžių amžius.

Amen


Komentarai

Rašyti komentarą