Pranešimai

DIENOS ŠVENTASIS - Septyni šventieji Servitų ordino įkūrėjai

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Kirilas ir Metodijus, Europos Globėjai

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Jonas Boskas, kunigas

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Tomas Akvinietis, kunigas ir Bažnyčios Mokytojas

DIENOS ŠVENTASIS - Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. apaštalo Pauliaus atsivertimas

Benediktas XVI apie Šv. Pranciškų Salezą

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas ir Bažnyčios Mokytojas

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Vincentas, diakonas ir kankinys

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Agnietė, mergelė ir kankinė

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Sebastijonas, kankinys

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Fabijonas, popiežius ir kankinys

DYKUMŲ TĖVAS ANTANAS DIDYSIS