Pranešimai

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Motiejus

DIENOS ŠVENTASIS - Fatimos Mergelė Marija

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Jonas Avilietis

ATSILIEPTI IR PASILIKTI (VI Velykų sekmadienis)

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Pilypas ir Jokūbas

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Liudvikas Monforietis

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Petras Šanelis

VELYKŲ AKIMIRKA - III savaitės šeštadienis

VELYKŲ AKIMIRKA - III savaitės penktadienis

VELYKŲ AKIMIRKA - III savaitės sekmadienis

RAMYBĖ JUMS (III Velykų sekmadienis)

VELYKŲ AKIMIRKA - II savaitės šeštadienis

VELYKŲ AKIMIRKA - II savaitės pirmadienis