Pranešimai

VELYKŲ AKIMIRKA - II savaitės pirmadienis

PAGYDYTI JO ŽAIZDOMIS (II Velykų sekmadienis)

VELYKŲ AKIMIRKA - Atvelykis, aštuntoji oktavos diena

VELYKNAKČIO AKIMIRKA - Kristaus Prisikėlimo vigilija

DIDŽIOJO ŠEŠTADIENIO AKIMIRKA - Kristaus nužengimas į Pragarus

DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO AKIMIRKA - Paskutinės Vakarienės Eucharistija

MINUTĖ GAVĖNIAI - Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis

AKIMIRKA GAVĖNIAI - V savaitės šeštadienis

AKIMIRKA GAVĖNIAI - V savaitės penktadienis

DIENOS ŠVENTASIS - Apreiškimas Marijai

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Turibijus

GAVĖNIOS AKIMIRKA - V savaitės trečiadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - V savaitės antradienis