DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Cecilija

Lapkritis 22 d. – Šv. Cecilija, mergelė ir kankinė – privalomas minėjimas

 

Mt 7, 24

Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos.

 

Šv. Cecilija buvo romėnė krikščionė, kilusi iš Caecillii giminės, valdančios Apijaus kelio (via Appia) žemę, kur Kalikstas apie 220 m. buvo įrengęs Romos Bažnyčios kapines. Savo namus Trastevere ji atidavė Romos krikščionių bendruomenei. Pasakojimas apie Cecilijos kankinystę, parašytas V a. pabaigoje, tėra vieno žiauraus persekiojimo Afrikoje (apie 488 m.) aprašyto epizodo perkėlimas ir negali būti laikomas istorišku. Vis dėlto šio pasakojimo dėka Cecilijos tikėjimo pavyzdys tapo plačiai žinomas, ir tam negalime būti nejautrūs. Viduramžiais jaunoji nuotaka, vestuvių vakarą atskleidusi sutuoktiniui pasižadėjimą likti mergele dėl Kristaus, buvo laikoma moters, kuri iš meilės Kristui įsipareigoja mergystei būsimojo pasaulio ženklan, pavyzdžiu. Anot legendos, skambant vestuvių muzikos instrumentams Cecilija giedojo savo širdyje, todėl XV a. giedotojai ir muzikantai pasirinko ją savo globėja.

 

Iš šventojo vyskupo Augustino Psalmių aiškinimų

Šlovinkite Viešpatį lyra, skambinkite jam dešimtstyge arfa. Giedokite jam naują giesmę. Nusivilkite senąjį žmogų, nes jūs išmokote naują giesmę. Naujas žmogus, nauja sandora, nauja giesmė. Nauja giesmė nepriklauso seniesiems žmonėms. Jos mokosi tik naujieji žmonės, malone atnaujinti iš senųjų ir priklausantys naujajai sandorai, kuri yra Dangaus karalystė. Visa mūsų meilė jos ilgisi ir gieda jai naują giesmę. Giedokime naują giesmę ne savo burna, bet savuoju gyvenimu.

 

MALDA

Maloningai priimk, Viešpatie, mūsų prašymus ir, šventajai Cecilijai užtariant, išklausyk mūsų maldas. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai