Pranešimai

Žmogui reikia Atpirkėjo

JĖZUS KRISTUS VIENINTELIS IŠGANYTOJAS