Pranešimai

Vasario 23d. - šv. Polikarpas, vyskupas ir kankinys

Švč. Jėzaus Veido novena

Vasario 16d. - Lietuvos Nepriklausomybės diena

Vasario 14d. - Šv. Kirilas, vyskupas ir Metodijus, vienuolis - Europos Globėjai

Vasario 11d. - Lurdo Švč. Mergelė Marija (Pasaulinė ligonių diena)

Vasario 5d. - Šv. Agota, mergelė ir kankinė

Grabnyčių šventės istorija ir prasmė

Vasario 2d. - Viešpaties paaukojimas (Grabnyčios)