Pranešimai

3 MINUTĖS KALĖDOMS - VIII KALĖDŲ OKTAVOS DIENA - ŠVČ. MERGELĖ MARIJA DIEVO GIMDYTOJA

3 MINUTĖS KALĖDOMS - VII KALĖDŲ OKTAVOS DIENA - ŠV. SILVESTRAS

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS LITANIJA

3 MINUTĖS KALĖDOMS - VI KALĖDŲ OKTAVOS DIENA - ŠVENTOJI ŠEIMA

3 MINUTĖS KALĖDOMS - V KALĖDŲ OKTAVOS DIENA - ŠV. TOMAS BEKETAS

3 MINUTĖS KALĖDOMS - IV KALĖDŲ OKTAVOS DIENA - ŠV. NEKALTIEJI VAIKELIAI

3 MINUTĖS KALĖDOMS - III KALĖDŲ OKTAVOS DIENA - ŠV. APAŠTALAS JONAS

3 MINUTĖS KALĖDOMS - II KALĖDŲ OKTAVOS DIENA - ŠV. STEPONAS.

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS OKTAVA

TREJOS KALĖDŲ MIŠIOS

3 MINUTĖS KALĖDOMS - I KALĖDŲ OKTAVOS DIENA - KRISTAUS GIMIMAS

KALĖDŲ NOVENA IX diena

MARIJOS O PRIEGIESMIS - O VIRGO VIRGINUM