Pranešimai

Šv. Ignaco Lojolos litanija

07.31d. Šv. Ignacas Lojola

07.29d. Šv. Morta

07.26d. Šv. Joakimas ir Ona - Švč. Mergelės Marijos Gimdytojai

07.11d. Šv. Benediktas, abatas ir Europos Globėjas

07.03d. Šv. Apaštalas Tomas

Naujojo Testamento Apokrifai (IId).- Evangelija pagal Petrą