Pranešimai

GAVĖNIOS AKIMIRKA - II savaitės trečiadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - II savaitės antradienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - II savaitės pirmadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - II savaitės sekmadienis

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Grigalius Narekietis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - I savaitės šeštadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - I savaitės penktadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - I savaitės ketvirtadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - I savaitės trečiadienis

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Polikarpas

GAVĖNIOS AKIMIRKA - I savaitės antradienis

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Petro Sostas

GAVĖNIOS AKIMIRKA - I Gavėnios sekmadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - ŠEŠTADIENIS PO PELENŲ DIENOS

GAVĖNIOS AKIMIRKA - PENKTADIENIS PO PELENŲ DIENOS

GAVĖNIOS AKIMIRKA - KETVIRTADIENIS PO PELENŲ DIENOS

DIENOS ŠVENTASIS - Lurdo Mergelė Marija

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Skolastika

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Juozapina Bachita

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Jeronimas Emilijanis

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Paulius Mikis

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Agota