Pranešimai

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Arso klebonas

ŠVIESOS KELIAS

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Petras Julijonas Eimaras

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Euzebijus Vercalietis