DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Arso klebonas

Rugpjūčio 4 d.  – Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas– privalomas minėjimas

 

Ez 3, 17

Marusis, tave paskyriau Izraelio namų sargybiniu. Kada tik išgirsi iš mano burnos žodį, mano vardu juos įspėsi.

 

Šv. Jonas Marija Vianėjus (1786–1859), kunigas. Daugiau nei keturiasdešimt metų nuostabiai administravo pavestąją Arso (Prancūzijoje) parapiją, uoliai sakydamas pamokslus, melsdamasis ir atgailaudamas, kasdien katechizuodamas vaikus ir suaugusiuosius, sutaikydamas nusidėjėlius su Dievu karšta meile artimui, kurios semdavosi iš Eucharistijos kaip iš šaltinio. Ta veikla taip iškilo, kad jo patarimai plačiai pasklido ir daugybę žmonių atvedė prie Dievo.

 

Iš šventojo kunigo Jono Marijos Vianėjaus Katechezės

Mano vaikeliai, jūsų širdis yra mažytė, tačiau malda ją padaro erdvesnę ir gebančią mylėti Dievą. Malda mums leidžia iš anksto paragauti dangaus, dalelė rojaus nusileidžia ant mūsų. Ji niekad mūsų nepalieka nepamaloninusi; ji yra į sielą varvantis medus, viską užliejantis saldumu. Deramai meldžiantis, skausmai ištirpsta kaip sniegas saulėkaitoje. Malda padaro, kad laikas žmogui prabėga greitai ir maloniai, nepastebint jo ilgumo. Tik paklausykite: kai klebonavau Bresės apylinkėse, sykį susirgus bemaž visiems kaimynystėje gyvenantiems kunigams, man tekdavo sukarti ilgiausią kelią; aš melsdavausi ir laikas, – būkite tuo tikri, – man nė kiek neprailgdavo.

 

MALDA

Visagali gailestingasis Dieve, tu šventąjį kunigą Joną Mariją apdovanojai nepaprastu ganytojo uolumu; jo pavyzdžiu bei užtarimu padėk mums meile laimėti Kristui brolius ir kartu su jais pasiekti amžinąją garbę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai