DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Euzebijus Vercalietis

Rugpjūčio 2 d. – Šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas– laisvas minėjimas

 

Mt 5, 11-12

Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.

 

Šv. Euzebijus Vercelietis (apie 290–371) - gimė Sardinijoje apie 290 m. 345 metais jis buvo išrinktas Vercelio (Pjemontas) vyskupu. Jis priklauso grupei ganytojų, kurie, praėjus 30 metų po Nikėjos susirinkimo (325 m.), tvirtai išlaikė Bažnyčios tikėjimą Kristaus dievyste, triumfuojant imperatoriaus remiamam arijanizmui. Šv. Euzebijus buvo ištremtas apie 355 m. imperatoriaus Konstantino, pabėgo į Palestiną, į Kapadokiją, į Egiptą, ten užmezgė ryšius su gyvybingiausiais tų laikų krikščionybės centrais. Imperatorius Julijonas Apostata jam leido sugrįžti į Vercelį 361 m.; iš tremties jis grįžo su dar didesniu ganytojišku uolumu, didžiai rūpindamasis šventumu dvasininkų, su kuriais norėjo gyventi bendruomenėje laikantis beveik vienuoliškos regulos.

 

Iš šventojo vyskupo Euzebijaus Verceliečio Laiškų

Taigi, mylimieji broliai, aš džiaugiuosi jūsų tikėjimu, džiaugiuosi jūsų išganymu, lydinčiu tikėjimą, džiaugiuosi gerais darbais, kuriuos darote ne tik šalia, bet ir toli esantiems žmonėms; juk kaip žemdirbys rūpinasi medžiu, kuris dėl savo vaisių nėra iškertamas nei sudeginamas, taip ir mes norime ir trokštame ne tik pasitarnauti pagal kūną jūsų šventumui, bet taip pat už jūsų išganymą atiduoti savo gyvybę.

 

MALDA

Išmokyk mus, Viešpatie Dieve, taip tvirtai išpažinti tavo Sūnaus dievystę, kaip šventasis vyskupas Euzebijus išpažino, kad išlaikytume tikėjimą, kurio jis mokė, ir vertai dalyvautume tavo Sūnaus gyvenime. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai