Pranešimai

Kovo 25d. - Viešpaties gimimo apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Šv. arkangelo Gabrieliaus litanija

Kovo 24d. - Šv. arkangelas Gabrielius

Kovo 19d. Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinis ir Bažnyčios Globėjas

Tūkstantis metų Evangelijos žinios paskelbimui Lietuvoje.

Kovo 9d. - Šv. Brunonas Kverfurtietis, vyskupas ir pirmasis Lietuvos apaštalas

Popiežiaus Benedikto XVI žinia Gavėniai

Šv. Kazimiero litanija

Kovo 4d. - Šv. Kazimieras, Lietuvos Globėjas