Pranešimai

Naujojo Testamento Apokrifai (Id).- Apreiškimas Petrui

O palaimintieji apaštalai

06.29d. - Šv. Apaštalai Petras ir Paulius

Švč. Sakramento litanija

XI eil.sekm.- Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

Eucharistija - Bažnyčios širdis

Devintinių šventės istorija

Eucharistijos stebuklas

Šv. Justino mintys

06.01d. Šv. Justinas, kankinys, Telšių vyskupijos Globėjas

Sekminių sekvencija