Pranešimai

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Motiejus

DIENOS ŠVENTASIS - Fatimos Mergelė Marija

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Jonas Avilietis

ATSILIEPTI IR PASILIKTI (VI Velykų sekmadienis)

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Pilypas ir Jokūbas