DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Jonas Avilietis

Gegužės 10 d. – Šv. Jonas Avilietis, kunigas ir Bažnyčios Mokytojas – laisvas minėjimas

 

Jok 3, 17

Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nesvyruojanti, nuoširdi.

 

Jonas Avilietis (1499-1569) buvo įšventintas paprastu dieceziniu kunigu ir savo pirmąsias Mišias aukojo 1525 metais. Anksti išgarsėjo kaip puikus oratorius ir gilus pamokslininkas. Svajojo tapti misionieriumi ir keliauti į Ameriką, tačiau vyskupas, atsižvelgdamas į jo talentus ir populiarumą, jam pavedė rengti misijas tarp liaudies Andalūzijoje. Reikia atsiminti, kad šios teritorijos palyginus neseniai buvo islamiškos valdos. Kai jos vėl atiteko krikščioniškai karalystei, į krikščionybę daug žmonių perėjo tik dėl teisinių ir politinių motyvų. Jono Aviliečio siekis buvo ir jų širdžių atsivertimas. Dėl pavydo ir nesupratimo 1531 metais buvo įskųstas inkvizicijai, kuri pradėjo tyrimą ir uždarė kunigą keliems mėnesiams į kalėjimą, o 1533 metais visiškai išteisino. Laikas kalėjime pristabdė Jono Aviliečio apaštalavimą, tačiau pasitarnavo kitam – būtent kalėjime Jonas parašė veikalą „Audi filia“, vėliau plačiai Europoje pasklidusį dvasinio gyvenimo vadovą, dvasinės literatūros klasiką.

 

Iš šventojo Jono Aviliečio biografijos

Šv. Jonas Avilietis gimė 1500 m. sausio 6 dieną Almodovaro del Kampo vietovėje, maždaug už 200 kilometrų į pietus nuo Madrido, turtingoje, į krikščionybę atsivertusio žydo šeimoje. Jaunystėje gavęs puikų krikščionišką išsilavinimą, jis išvyko į garsųjį Salamankos universitetą studijuoti teisę, tačiau asmeninis susitikimas su Jėzumi Kristumi radikaliai pakeitė jo gyvenimą. Po kelių metų maldingų meditacijų ir teologinių studijų, 1529-aisiais, gavęs kunigystės šventimus (jo tėvai jau buvo mirę), šv. Jonas Avilietis atsidėjo evangelizacinei veiklai, išgarsėdamas pamokslavimu, mistiniais raštais, dvasiniais laiškais žymiems to meto asmenims, o taip pat traktatais apie krikščioniškos ir ypač kunigiškos tarnystės tobulumą. Kaip ir daugelis krikščioniškojo mokslo pirmtakų, patyrė nesupratimą, kontraversišką vertinimą, netgi buvo atsidūręs Inkvizicijos teisme ir daugiau kaip metus turėjo praleisti kalėjime, kuris tik sustiprino šv. Jono Aviliečio dvasinį gyvenimą. Degdamas Kristaus meile, jis norėjo išvykti misijinei veiklai į Ispanijos valdas Lotynų Amerikoje, tačiau bažnytinė vadovybė rekomendavo likti evangelizavimui savojoje ir aplinkinėse šalies diecezijose. Kaip tik čia darbuodamasis, šv. Jonas Avilietis pelnė „Andalūzijos apaštalo“ garbę. Popiežius Leonas XIII jį beatifikavo 1893 metais, Paulius VI kanonizavo 1970-aisiais, o dar anksčiau, 1946-aisiais, popiežius Pijus XII paskelbė šv. Joną Avilietį ispanų kunigų globėju. Liturginė minėjimo diena gegužės 10-oji, kurią jis mirė (gimė dangui) 1569 metais.

 

MALDA

Dieve, kuris šventąjį Joną Avilietį paskyrei savo tautos kunigu bei mokytoju siekiant švento gyvenimo, duok kad jam užtariant mūsų Bažnyčia nuolat augtų šventumu ir išmintimi. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai