Pranešimai

Balandžio 29d. Šv. Kotryna Sienietė, mergelė ir Bažnyčios Mokytoja - Europos Globėja

04.25d. Šv. Morkus, Evangelistas

04.24d. Šv. Adalbertas (Vaitiekus), arkivyskupas ir kankinys

04.23d. Šv. Jurgis, kankinys - antrasis Lietuvos Globėjas

Šv. Faustinos malda Dievo Gailestingumui

Gailestingojo Jėzaus paveikslas

Maldos Kristaus kančiai - II

Maldos Kristaus kančiai - I

Balandžio 5d. - Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis