Pranešimai

Popiežiaus Damazo I epitafija šv. Agnietės garbei

Šv. Agnietės ėriukai

Agnes beatae virginis - Agnietė palaimintoji mergelė

Iš šv. Ambraziejaus traktato de Virginibus (apie Mergeliškumą), 376 m.

Šventoji Agnietė

Šv. Sebastijono litanija

Šv. Sebastijonas