Pranešimai

Veni, Creator Spiritus - IV

Veni, Creator Spiritus - III

05.26d. - Šv. Pilypas Nėris, kunigas

05.24d. Viešpaties Dangun Žengimas - Šeštinės

Jėzaus Dangun Žengimo slėpinys. KBK 659 - 664

Šventosios Dvasios Novena

Veni, Creator Spiritus - II.

Veni, Creator Spiritus - I.

05.22 - 30d. Sekminių novena

05.16d. - Šv. Andriejus Bobola, vienuolis ir kankinys