Pranešimai

DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO AKIMIRKA - Paskutinės Vakarienės Eucharistija

MINUTĖ GAVĖNIAI - Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis

AKIMIRKA GAVĖNIAI - V savaitės šeštadienis

AKIMIRKA GAVĖNIAI - V savaitės penktadienis

DIENOS ŠVENTASIS - Apreiškimas Marijai

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Turibijus

GAVĖNIOS AKIMIRKA - V savaitės trečiadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - V savaitės antradienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - V savaitės pirmadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - V savaitės sekmadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - IV savaitės šeštadienis

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Kirilas Jeruzalietis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - IV savaitės ketvirtadienis

DIENOS ŠVENTASIS - šv. Patrikas

GAVĖNIOS AKIMIRKA - IV savaitės trečiadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - IV savaitės antradienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - IV savaitės pirmadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - IV savaitės sekmadienis - Laetare

GAVĖNIOS AKIMIRKA - III savaitės šeštadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - III savaitės penktadienis

GAVĖNIOS AKIMIRKA - III savaitės ketvirtadienis

DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Pranciška Romietė