AKIMIRKA GAVĖNIAI - V savaitės penktadienis

DIEVO ŽODIS

Jer 20, 10–13

Tačiau su manim yra Viešpats lyg tvirtas kariūnas. Todėl mano persekiotojai klumpa ir nepakyla.

Jn 10, 31–42

Jėzus paklausė juos: „Tėvo valia esu jums padaręs daug gerų darbų. Už kurį gi darbą jūs užmušite mane?

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo vyskupo Fulgencijaus Ruspiečio traktato Petrui apie tikėjimą

Būk tvirtai įsitikinęs ir nė trupučio neabejok, kad viengimis Dievo Žodis tapo kūnu ir atidavė save už mus kaip atnašą ir kvapnią auką Dievui. Jam su Tėvu ir Šventąja Dvasia Senojo Testamento dienomis patriarchai, pranašai ir kunigai aukojo gyvulius. O nūdien, tai yra Naujojo Testamento laiku, šventoji katalikų Bažnyčia visame plačiajame pasaulyje su tikėjimu ir meile nepaliauja aukojusi duonos ir vyno auką jam su Tėvu ir Šventąja Dvasia, su kuriais jis dalijasi ta pačia dievyste.

 

MALDA

Sutraukyk, Viešpatie, savo žmonėms nuodėmių pančius! Tavo gerumas teišveda mus iš nelaisvės, į kurią esame patekę per savo silpnumą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai