DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO AKIMIRKA - Paskutinės Vakarienės Eucharistija

DIEVO ŽODIS

Iš 12, 1–8. 11–14

Dešimtą šio mėnesio dieną kiekvienas tegu parūpina savo šeimynai, savo namams, avinėlį. Jeigu šeimyna būtų per maža avinėliui suvalgyti, jį tegul ima susidėjęs su savo namų artimiausiu kaimynu, žiūrėdamas, kad pakankamai būtų asmenų avinėliui suvalgyti.

1 Kor 11, 23–26

Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol jis ateis.

Jn 13, 1–15

Tai buvo prieš Velykų šventę. Jėzus, žinodamas, jog atėjo metas jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo vyskupo Melitono Sardiečio Velykų homilijos

Tai jis, kuris įsikūnijo Mergelėje, buvo prikaltas prie medžio bei palaidotas žemėn, prisikėlė iš numirusiųjų ir įžengė į dangaus aukštybes. Tai jis yra nebylusis avinėlis; tai jis – papjautasis avinėlis; tai jis gimė iš Marijos, gražiosios avelės; jis buvo paimtas iš bandos, atvestas papjauti, vakare paaukotas ir nakčia palaidotas; prikalus jį prie medžio, jam nebuvo sulaužyti kaulai, o jo kūnas po žeme nesuiro; jis prisikėlė iš numirusių ir prikėlė žmogų iš kapo gelmių.

 

MALDA

Dieve, tu savo garbei ir žmonių giminės išganymui panorėjai Jėzų Kristų paskirti aukščiausiuoju ir amžinuoju Kunigu; suteik malonę, kad jo krauju tau įgytieji žmonės, dalyvaudami jo kančiai atminti įsteigtoje aukoje, laimėtų jo kryžiaus ir prisikėlimo nuopelnus. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai