Pranešimai

Sausio 31d. - Šv. Jonas Boskas, kunigas

Pal. Jurgio Matulaičio litanija

Pal. Jurgio Matulaičio mintys

Sausio 27d. - Pal. Jurgis Matulaitis

Sausio 25d - apaštalo Pauliaus atsivertimas

Sausio 21d. - Šv. Agnietė, mergelė ir kankinė

Šv. Bernardas Klervietis apie Jėzaus Vardą

Šventės Mišių malda

Viešpaties krikšto šventės liturgijos istorija

Šv. Grigalius Nazianzietis apie Viešpaties Krikštą

Viešpaties krikšto šventės istorija ir prasmė

Viešpaties krikštas - KBK 535 - 537

Viešpaties krikštas - Mk 1, 1 - 11

Švč. Jėzaus Vardo litanija