Pranešimai

Šv. Klaros Asyžietės gyvenimas ir reikšmė - IVd.

08.24d. Šv. Apaštalas Baltramiejus

Šv. Klaros Asyžietės gyvenimas ir reikšmė - IIId.

08.20d. Šv. Bernardas, abatas ir Bažnyčios Mokytojas

08.15d. Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimas (Žolinė)

08.14d. Šv. Maksimilijonas Kolbė, kunigas ir kankinys

Šv. Klaros Asyžietės gyvenimas ir reikšmė - IId.

Klarisės Lietuvoje

Šv. Klaros Asyžietės gyvenimas ir reikšmė - Id.

08.10d. Šv. Laurynas, diakonas ir kankinys

08.09d. Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė ir kankinė - Europos Globėja

08.08d. Šv. Dominykas, kunigas

Domininkonai Lietuvoje

08.06d. Viešpaties Atsimainymas

Arso klebono mintys