GAVĖNIOS AKIMIRKA - V savaitės pirmadienis

DIEVO ŽODIS

Dan 13, 1–3. (4–9. 15–17. 19–30. 33–41). 41–62

Amžinasis Dieve! Tu žinai slaptus dalykus; tu visa žinai pirma, negu tai įvyksta. Taipogi žinai, kad juodu neteisėtai prieš mane parodė. Dabar aš turėsiu mirti, bet nieko panašaus nesu padariusi, ką šitie vyrai man primeta!

Jn 8, 12–20

Jūs nepažįstate nei manęs, nei manojo Tėvo. Jei pažintumėte mane, gal pažintumėte ir mano Tėvą.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo kankinio vyskupo Jono Fišerio Psalmių komentaro

Kristus Jėzus yra mūsų Vyriausiasis Kunigas, o jo brangusis kūnas – mūsų auka, kurią jis paaukojo ant kryžiaus aukuro už visų žmonių išganymą. Kraujas, išlietas už mūsų atpirkimą, yra ne ožių ir veršių (kaip senajame Įstatyme), bet nekalčiausiojo Avinėlio, mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus kraujas. Šventovė, kurioje mūsų Vyriausiasis Kunigas aukojo auką, yra ne rankų darbo, bet iškilusi vien tik Dievo galybe. Mat savo kraują jis išliejo pasaulio akivaizdoje, todėl ši šventovė tikrai pastatyta vien Dievo rankomis. Ta šventovė turi dvi dalis: viena dalis yra žemė, kurioje dabar mes gyvename; kita dalis mums, mirtingiesiems, kol kas yra nepažįstama.

 

MALDA

Neapsakomas tavo, Dieve, maloningumas mus apipila visokeriopa palaima; padėk tad mums atsikratyti senomis ydomis ir tapti naujais žmonėmis, tinkamais dangaus garbei. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai