GAVĖNIOS AKIMIRKA - V savaitės trečiadienis

DIEVO ŽODIS

Dan 3, 14–20. 49–50. 91–92. 95

Šlovė Šadracho, Mešacho ir Abed Nego Dievui! Jis pasiuntė angelą ir išgelbėjo savo tarnus, kurie, pasitikėdami juo, ryžosi verčiau nepaisyti karaliaus įsakymo ir paaukoti savo gyvybę, negu pagarbinti kažkokį kitą, ne savąjį dievą ir jam nusilenkti“.

Jn 8, 31–42

jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo vyskupo Augustino Psalmių aiškinimų

turime pabusti iš miego ir budėti savo tikėjime; supraskime, kad tas, apie kurį neseniai mąstėme kaip apie Dievą, prisiėmė tarno išvaizdą; tapdamas panašus į žmones, jis ir išore tapo kaip visi žmonės; jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties; kabėdamas ant kryžiaus, jis panorėjo psalmės žodžius pritaikyti sau ir tarė: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Tad jis mūsų meldžiamas kaip Dievas, o pats meldžiasi prisiėmęs tarno išvaizdą: ten Kūrėjas, čia kūrinys. Nekintantysis prisiėmė perkeistinos kūrinijos išvaizdą, iš mūsų ir savęs padarydamas vieną žmogų, galvą ir kūną. Todėl mes meldžiame jį, per jį, jame, mes tariame žodžius kartu su juo ir jis su mumis.

 

MALDA

Mokyk mus, Viešpatie, tau ištvermingai tarnauti, kad mūsų laikais vis gausėtų tau klusnių žmonių skaičius ir nuopelnai. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai