DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Marija Magdelena de Paci

Gegužės 25 d. – Šv. Marija Magdelena de Paci, mergelė – laisvas minėjimas

 

1Kor 7,34

Netekėjusi moteris bei mergina rūpinasi Viešpaties reikalais, trokšdama būti šventa kūnu ir dvasia.

 

Šv. Marija Magdalena de Paci (1566–1607) Gimusi Florencijoje šv. Marija Magdalena sulaukusi šešiolikos įstojo į Basųjų karmeličių ordiną. Ji pasižymėjo meile Bažnyčiai, aukojo savo gyvenimą Dievui, melsdama pasauliui dvasinio atsinaujinimo. Gyvendama maldos ir atsižadėjimo gyvenimą, apdovanota mistinėmis malonėmis, kentėdama vidinį nuskaistinimą, ji rodė savo seserims kasdienės nesilpstančios ištikimybės vienuoliškiems skaistumo, klusnumo ir neturto įžadams pavyzdį.

 

Iš šventosios mergelės Marijos Magdalenos de Paci raštų Apie Apreiškimą ir Apie išbandymą

Ateik, Šventoji Dvasia. Tegu ateina Tėvo vienybė, Žodžio gera valia. Tu, tiesos Dvasia, esi šventųjų atlygis, sielų atgaiva, tamsybių šviesa, vargšų turtas, mylinčiųjų lobis, alkstančiųjų valgis, keliaujančiųjų poilsis; trumpai tariant, tu esi ta, kurioje paslėpti visi turtai.

Ateik, toji, kuri nužengdama į Mariją leidai Žodžiui priimti kūną, ir malone mumyse įvykdyk tai, kas buvo joje įvykdyta iš malonės ir iš prigimties.

Ateik, toji, kuri esi kiekvienos skaisčios minties penas, kiekvieno gailestingumo šaltinis, kiekvieno tyrumo vainikas.

Ateik ir sunaikink mumyse visa, kas mums trukdo tau atsiduoti.

 

MALDA

Dieve, nekaltybės mylėtojau, tu šventąją mergelę Mariją Magdaleną, užsidegusią tavo meile, išpuošei dangaus dovanomis; duok ir mums malonės pasiekti tokio skaistumo ir meilės. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai