DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Motiejus

 Gegužės 14 d. – Šv. Motiejus, apaštalas – šventė

 

Apd 1, 24-26

Tu, Viešpatie, kuris visų širdis pažįsti, parodyk, katrą iš šių dviejų pasirenki, kad užimtų tą apaštalo tarnystės vietą, nuo kurios nuklydo Judas, pasukdamas į savo kelią“. Tada metė burtus, ir burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskaitytas prie vienuolikos apaštalų.

 

Kaip Izraelio tautos pagrindas buvo dvylika Jokūbo sūnų, taip ir Bažnyčia įkurta ant dvylikos apaštalų. Todėl po Judo išdavystės reikėjo jį pakeisti. Motiejus, sekęs Kristų nuo jo Krikšto iki Žengimo į Dangų, burtų keliu buvo išrinktas tapti dvyliktuoju apaštalu. Nepamainoma šio apaštalo patirtis – girdėjo Kristaus mokymą, gyveno Jo artumoje, valgė ir gėrė su Juo po Jo prisikėlimo – leido šv. Motiejui būti Prisikėlusiojo liudytoju ir patvirtinti šį liudijimą savo krauju.

 Iš šventojo vyskupo Jono Auksaburnio Apaštalų darbų homilijų

Vieną dieną, atsistojęs tarp mokinių, Petras tarė. Karštuolis, kuriam Kristus patikėjo kaimenę, apaštalų būrio vadovas, jis visuomet pirmasis pradeda kalbą: Broliai, reikia išsirinkti vieną iš mūsų. Jis visiems suteikia sprendimo galią, iškart pagerbdamas renkamus vyrus ir pats išsivaduodamas iš galinčio sukilti pavydo. Mat svarbūs dalykai dažnai kelia nesutarimus. Na ir kas? Argi Petras negalėjo išrinkti pats? Žinoma, galėjo; tačiau jis nenori pasirodyti kam nors prielankus, todėl to nedaro. Kita vertus, jis dar nebuvo tapęs Dvasios dalininku. Ir jie pasiūlė du, sako Raštas: Juozapą, vadinamą Barsabu, pravarde Justas, ir Motiejų. Ne jis juos pasiūlė, bet visi. Petras tik iškėlė pasiūlymą, nurodydamas, kad šis esąs ne jo, bet jau seniai paskelbtas pranašystėje. Tad jis paaiškino, o ne pamokė.

 MALDA

Dieve, šventąjį Motiejų pakvietęs į apaštalų būrį, leisk mums, jo užtariamiems, džiaugtis tavo meile ir pasiekti išrinktųjų garbę. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai