DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Grigalius VII

Gegužės 25 d. – Šv. Grigalius VII, popiežius – laisvas minėjimas

 

Apd 20,28

Būkite rūpestingi sau ir visai kaimenei, kuriai Šventoji Dvasia jus paskyrė vyskupais, kad ganytumėte Dievo Bažnyčią, kurią jis yra įsigijęs savo krauju.

 

Šv. Grigalius VII (1021–1085) Vienuolis Hildebrandas 1059 m. tapo vienuolyno abatu, buvo penkių popiežių patarėjas kaip archidiakonas, galiausiai išrinktas popiežiumi 1073 m. pasivadino Grigaliumi VII. Jis sugrąžino Visuotinei Katalikų Bažnyčiai pirminį jos orumą, dėdamas visas pastangas, kad saugotų ją „laisvą, skaisčią ir katalikišką“. Per dvylika pontifikato metų Grigalius VII išplėšė Bažnyčią iš pasaulietinės valdžios rankų, ekskomunikavo nevertus vyskupus, nuvertė imperatorių vokietį Henriką IV ir niekada neapsvaigo nuo turimos valdžios: jis žinojo esąs Kristaus vietininkas ir Petro įpėdinis, ir suvokė, jog kalba jų vardu.

 

Iš šventojo popiežiaus Grigaliaus VII Laiškų

Nežinia, koks buvo Dievo sumanymas, bet mane, visiškai nevertą ir, Dievas gali paliudyti, prieš mano valią motina Bažnyčia pasodino į Apaštalų Sostą. O aš iš visų jėgų rūpinausi, kad šventoji Bažnyčia, Dievo Sužadėtinė, mūsų valdovė ir motina, atgautų savo garbę ir liktų laisva, skaisti ir katalikiška. Tačiau senajam priešui tatai visiškai nepatiko, todėl jis apginklavo prieš mus savo narius, idant viską apverstų aukštyn kojom. Taigi mums, būtent Apaštalų Sostui, jis pridarė tiek žalos, kiek jos nepajėgė padaryti nuo imperatoriaus Konstantino Didžiojo laikų. Nieko nuostabaus, nes kuo arčiau paskutinė valanda, tuo įnirtingiau jis kovoja, stengdamasis išnaikinti krikščionių tikėjimą.

 

MALDA

Viešpatie, tu šventojo popiežiaus Grigaliaus gyvenimą nušvietei tvirtybės dvasia ir teisingumo meile; suteik šių dovanų savo Bažnyčiai, kad ji visada smerktų neteisybę ir uoliai skleistų tiesą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai