GAVĖNIOS AKIMIRKA - PENKTADIENIS PO PELENŲ DIENOS

 

DIEVO ŽODIS

Iz 58, 1–9a

Ar pasninkas, kokį aš mėgstu, ne štai kas: nuimti neteisės pančius, atleisti jungimo virves, paleisti kankinamuosius, sugriauti bet kokį jungą, dalyti alkstantiems duoną, priglobti pastogės neturintį vargšą, aprengti matomai nuogą ir likimo valiai nepalikti brolio?

Mt 9, 14–15

Argi gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpe yra jaunikis? Ateis diena, kai jaunikis bus atskirtas nuo jų, ir tada jie pasninkaus

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš Pseudo Jono Auksaburnio Homilijų

Didžiausias gėris yra malda ir pokalbis su Dievu. Tai yra bendrystė ir susivienijimas su Dievu. Kaip kūno akys nušvinta regėdamos šviesą, taip ir Dievop nukreipta siela yra apšviečiama neapsakomos jo šviesos. Turiu omenyje ne išorinę maldą, o kylančią iš širdies, neribojamą tam tikro laiko arba nustatytų valandų, kuri be paliovos tęsiasi dieną ir naktį. Iš tikrųjų, sielą derėtų skubiai kreipti į Dievą ne tik tada, kai apie maldą susimąstoma, bet ir tada, kai žmogus užsiėmęs kokia nors veikla, kai globoja vargšus, rūpinasi kitais dalykais arba naudingais meilės darbais. Tada irgi privalu sužadinti Dievo troškimą ir Jį prisiminti, idant visatos Viešpačiui tie darbai būtų gardžiausias maistas, tarsi druska paskanintas Dievo meile. Tad mums leista per visą gyvenimą nuolat mėgautis iš čia gausiai besiliejančia nauda, jei skiriame maldai kuo daugiau laiko.

 

MALDA

Mūsų pradėtus atgailos darbus paremk, Viešpatie, savo malone, kad išorinę savitvardą lydėtų ir nuoširdus vidaus nusiteikimas. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai