GAVĖNIOS AKIMIRKA - I savaitės antradienis

 

DIEVO ŽODIS

Iz 55, 10–11

Kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir tenai nebegrįžta, bet žemę drėkina, kad dygtų ir želtų, kad sėklos atneštų sėjėjui ir duonos valgiui, taip žodis, išeinąs iš mano burnos; jisai pas mane nesugrįžta bergždžias: įvykdo, ko noriu, atlieka, kam siųstas

Mt 6, 7–15

Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo vyskupo ir kankinio Kiprijono traktato Apie Viešpaties maldą

Ar gali būti dvasingesnė malda už mums paliktą Kristaus, kuris atsiuntė mums Šventąją Dvasią? Ar Tėvo akyse yra brangesnis maldavimas už ištartąjį jo Sūnaus, tai yra tiesos, lūpomis? Vadinasi, melstis kitaip, nei jis mus išmokė, yra ne tik aplaidumas, bet ir nuodėmė, nes jis pats tai yra nurodęs sakydamas: Apeinate Dievo įsakymą, norėdami išsaugoti savo papročius. Todėl, mylimieji broliai, melsimės, kaip mums prisakė mūsų dieviškasis Mokytojas. Dievui brangi ir priimtina yra ta malda, kai į jį kreipiamės jo Sūnaus žodžiais, kai jo ausys išgirsta Kristaus maldą. Tegu Tėvas atpažįsta savo Sūnaus žodžius, kai mes meldžiamės.

 

MALDA

Pažvelki, Viešpatie, į savąją šeimą ir kūno savitvardos nuskaidrintai mūsų dvasiai įkvėpk gyvą tavęs pasiilgimą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai