GAVĖNIOS AKIMIRKA - I Gavėnios sekmadienis

 

DIEVO ŽODIS

Pr 9, 8-15

Aš palaikysiu savo sandorą su jumis: niekad daugiau visi marieji gyvūnai nebus tvano vandenų išnaikinti, niekad daugiau nebus tvano žemei nuniokoti.

1 Pt 3, 18-22

Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, o Dvasia atgaivintas.

Mk 1, 12-15

 Netrūkus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Iš šventojo vyskupo Augustino Psalmių aiškinimų

Ką tik skaitėme Evangelijoje, kaip Viešpats Jėzus Kristus dykumoje buvo gundomas velnio. Kristus tikrai buvo velnio gundomas. Tad ir tu Kristuje būsi gundomas, nes Kristus iš tavęs gavo kūną, ir tau suteikė išganymą, iš tavęs paveldėjo mirtį, ir tau davė gyvenimą, iš tavęs patyrė panieką, ir tau padovanojo garbę; tad jis iš tavęs sulaukė gundymo, ir tau atnešė pergalę. Jei mes jame esame gundomi, jame mes nugalime velnią. Tu pastebi, jog Kristus buvo gundomas, ir nematai, kad jis nugalėjo? Pripažink, kad tu jame esi gundomas, ir pripažink, kad tu jame nugali. Jis pajėgė atstumti velnią, tačiau jei nebūtų patyręs gundymo, nebūtų tavęs išmokęs nugalėti pagundą.

 

MALDA

Visagali Dieve, tegul pradėtoji metinė gavėnios atgaila mums padeda vis labiau suprasti Kristaus slėpinį ir deramu elgesiu siekti jo vaisių. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai