DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Juozapina Bachita

 

Vasario 8 d.  – Šv. Juozapina Bachita, mergelė - laisvas minėjimas

 

Lk 6, 27-28

Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. 28 Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus.

 

Šv. Juozapina Bachita (apie 1868–1947) gimė Darfūro regione, Sudane, netoli Jebel Agilere kaimo. Dar visai maža buvo pagrobta ir keletą kartų parduota vergų turguje, iškentė žiaurią vergystę. Galiausiai buvo išlaisvinta. Venecijoje tapo krikščione ir įstojo į Šv. Magdalenos Kanosietės seserų vienuoliją. Likusį gyvenimą praleido visais rūpindamasi Skijaus miestelyje, Vičencos apylinkėse, Italijoje; čia ir mirė. 1947 m. vasario 8 d. Popiežius Jonas Paulius II 1992 m. gegužės 17 d. paskelbė Bachitą palaimintąja, o 2000 m. spalio 1 d. – šventąja.

 

Iš šventojo vyskupo Augustino Pamokslų

Kad ir ką darytume, bet tik gera, kad ir ko siektume, kad ir kuo kilniai degtume, ko nekaltai betrokštume, – viso to nebetrokšime, kai jau nukeliausime ir Dievą regėsime. Ko trūksta tam, kuris turi Dievą? Arba ko pakanka tam, kuriam neužtenka Dievo? Norime regėti Dievą, trokštame regėti Dievą, degame nekantrumu regėti Dievą. Kas gi netrokštų? Bet žiūrėk, kas pasakyta: Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. Paruošk savo širdį, kad galėtumei jį matyti. Palyginsiu su kūnu: kodėl nori matyti saulės patekėjimą traiškanotomis akimis? Jei akys sveikos, ši šviesa džiugins; jei akys bus nesveikos, ji virs kančia. Tau nebus leista regėti netyra širdimi to, kas regima tik tyra širdimi. Būsi išvarytas, nustumtas, neregėsi.

 

MALDA

Dieve, tu palaimintąją Juozapiną iš žeminančios vergijos atvedei į garbę, leidai tapti tavo dukra ir Kristaus sužadėtine. Leisk mums jos pavyzdžiu sekti nukryžiuotą Viešpatį Jėzų ir išlaikyti tikrą meilę ir gailestingumą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai