DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Jeronimas Emilijanis

 

Vasario 8 d.  – Šv. Jeronimas Emilijanis, kunigas - laisvas minėjimas

 

Tob 12, 8-9

Melstis ir pasninkauti yra gera, bet geriau negu tai – išmalda ir teisumas. Truputis su teisumu yra geriau, negu perteklius su nedorumu. Geriau duoti išmaldą, negu krauti auksą, nes išmalda išgelbsti nuo mirties ir nuvalo visas nuodėmes.

 

Jeronimas Emilijanis gimė Venecijos patricijų šeimoje. Iš pradžių jis pasirinko kareivio karjerą ir gyveno gana palaidą gyvenimą. Būdamas 25 metų pateko į nelaisvę. Kalinamas jis atsigręžė į Viešpatį ir nusprendė pasišvęsti tarnystei vargingiausiems. 1528 m. Venecijoje siautęs maras Jeronimui suteikė progą herojiškai dovanoti save kenčiantiems Jėzaus Kristaus nariams. Nuo tol jis ėjo pagelbėti bet kokio vargo slegiamiems, bet su ypatinga meile jis rūpinosi našlaičiais. Kaip tėvas ir globėjas jis juos suburdavo namuose, kur jie mokydavosi amato ir gaudavo solidų katechetinį ugdymą. Šitaip susikūrė Vargšų tarnų draugija, kuri tapo Regulinių Somaskos dvasininkų kongregacija; Somaskos mieste netoli Bergamo buvo šios kongregacijos centras. Ten 1537 m. Jeronimas mirė nuo maro.

 

Iš šventojo Jeronimo Emilijanio Laiškų broliams

Dievas yra mūsų tikslas, visokių gėrybių versmė, todėl mes privalome, kaip tatai kartojame savo maldoje, pasikliauti tik juo ir niekuo kitu. O mūsų gerasis Viešpats, norėdamas sustiprinti jūsų tikėjimą (be kurio, pasak Evangelisto, Kristus negali padaryti daugybės stebuklų) ir išklausyti jūsų maldą, paliepė jums globoti vargšus, engiamuosius, kenčiančiuosius, išvargusiuosius, visų paniekintuosius ir tuos, su kuriais aš, jūsų vargšas, mylimas ir brangus tėvas, negaliu būti kūnu, bet tik ne dvasia. Dievas nori jus išbandyti it auksą krosnyje. Mat ugniai sunaikinus metalo šlakus, palieka grynut grynas auksas, kurio vertė jau pakilusi. Dievas panašiai elgiasi su šauniuoju tarnu, kuris turi viltį ir bandomas lieka jam ištikimas. Dievas jį palaiko ir už tai, ką jis paliko dėl jo meilės, šiame gyvenime atlygina šimteriopai, o būsimajame suteikia amžinąjį gyvenimą.

 

MALDA

Dieve, gailestingasis Tėve, tu šventąjį Jeronimą pašaukei būti našlaičių globėju ir tėvu; jam užtariant, padėk mums išsaugoti įsūnystės malonę, kuri leidžia vadintis ir būti tavo vaikais. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai