DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Agota

 

Vasario 5 d.  – Šv. Agota, mergelė ir kankinė - privalomas minėjimas

 

1Kor 1, 27

Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus.

 

Šv. Agota, gimusi Katanijoje (Catane) Sicilijoje, tepaliko tik savo vardą, susijusį su aukščiausio Kristaus paliudijimo atminimu. Šv. Agotos (kurios vardas graikiškai primena gerumą) kankinystė galėjo įvykti 251 m., vykstant Decijaus persekiojimams. Tuo laikotarpiu daug kas, ypač tarp valstybinius postus užimančiųjų, atsižadėdavo tikėjimo. Tuo labiau verta paminėti jaunus krikščionis, merginas ir vaikinus, kurie pagerbiami daugybėje kankinių gyvenimų aprašymų. Mergelės kultas, kilęs Sicilijoje, pasiekė Konstantinopolį ir Romą (Agota minima pirmoje Eucharistijos maldoje) bei išplito visuose Vakaruose. Bėgant amžiams, Katanijos gyventojai dažnai šaukdavosi šv. Agotos pagalbos ištikus nelaimėms, ypač išsiveržus Etnos ugnikalniui.

 

Iš šventojo vyskupo Metodijaus Siciliečio Pamokslo Šventosios Agotos šventei

Iš tiesų ji buvo gera, juk tapo Dievo dalimi, gėriu susivienijo su savo Sužadėtiniu ir su mumis, ir apie tai byloja jos vardo reikšmė, Agota, tai yra geroji, paties gėrio šaltinio Dievo padovanota, dovanai atiduota. O kas gali būti geriau už aukščiausiąjį gėrį? Ir kas suras žmogų, kuris nusipelno būti labiau pašlovintas ir išaukštintas nei Agota? Agotos gerumas atitinka jos vardą ir jos pačios darbus; Agota, dėl savo šlovingų žygdarbių verta gero vardo, savo vardu tuos žygdarbius liudija; Agota savo vardu visus traukia, kad kuo greičiau prie jos artintųsi, ir savo pavyzdžiu moko, kad visi nedelsdami keliautų su ja pas tikrąjį gėrį, vienintelį Dievą.

 

MALDA

Viešpatie Dieve, tegul savo užtarimu mums padeda gauti nuodėmių atleidimą šventoji mergelė kankinė Agota, kuri tau visada miela savo ištverme ir tyrumu. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai