DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Petro Sostas

 


Vasaris 22 d.  – Šv. Petro, apaštalo, sostas - šventė

 

Liturginiai skaitiniai

1 Pt 5, 1–4

Jūsų Vyresniuosius prašau aš, irgi vyresnysis, Kristaus kentėjimų liudytojas ir būsimosios šlovės dalyvis: ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka

Mt 16, 13-19

Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.

 

Petro Sosto šventė šią dieną Romoje švenčiama nuo IV a., pabrėžiant ant apaštalų pamato pastatytos Bažnyčios vienybę.

 

Iš šventojo popiežiaus Leono Didžiojo Pamokslų

Ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Ant šio įtvirtinimo, kalbėjo jis, aš pastatysiu amžinąją šventovę, ir mano Bažnyčia augs, kol pasieks dangų, remdamasi jo tvirtu tikėjimu. Pragaro vartai nenutildys šio skelbimo, jo nepažabos mirties pančiai, nes šis balsas yra gyvenimo balsas. Ir kaip savo išpažinėjus jis iškelia į dangų, taip priešgyniautojus nugramzdina į pragarus. Štai kodėl šventajam Petrui sakoma: Tau duosiu Dangaus karalystės raktus. Ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Šios galios teisę gavo ir kiti apaštalai, šis potvarkis įsigaliojo visiems Bažnyčių vadovams. Tačiau ne veltui vienam pavedama tai, kas perduodama visiems. Petrui ši galia yra atskirai patikėta dėl to, kad Petras yra visų Bažnyčios vadovų provaizdis.

 

MALDA

Visagali Dieve, neleisk jokioms audroms sukrėsti tavo Bažnyčios, kurią esi pastatęs ant tvirtos apaštalų tikėjimo uolos. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai