DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Kotryna Sienietė

Balandžio 29 d. –

Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios Mokytoja ir Europos Globėja - šventė

 

1Jn 1,5

Tai yra žinia, kurią esame išgirdę iš jo ir skelbiame jums, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės.

 

Kotryna Sienietė,  gerai žinoma dėl istorinio vaidmens, kurį atliko Italijoje ir visoje Europoje sunkiais XIV amžiaus vidurio laikais. Ji įtikino popiežių sugrįžti iš Avinjono į savo sostą Romoje, prie šv. apaštalo Petro kapo. Kotryna Sienietė buvo nenuilstanti supriešintos visuomenės ir kariaujančios Europos taikintoja, Bažnyčios gynėja ir reformų šalininkė. Europos valdovams ji priminė, kad krikščioniškomis vertybėmis besiremiančioje visuomenėje nesutarimus įmanoma išspręsti ir išmintimi, o ne ginklu.

 

Iš šventosios mergelės Kotrynos Sienietės Dialogo apie Dievo Apvaizdą

O bedugne, o amžinoji Trejybe, o Dievybe, o jūra gilioji! Ką gi galėjai man duoti didesnio nei save pačią? Tu – ugnis, kuri nuolat liepsnoji ir nesudegi. Tu degi karščiu, teikiančiu meilę sielai. Tu esi ugnis, išsklaidanti bet kokį šaltį ir apšviečianti protus savo šviesa. Toji šviesa leido ir man pažinti tavo tiesą.

 

MALDA

Dieve, tu savo meile uždegei Kristaus kančias apmąstančią ir tavo Bažnyčiai tarnaujančią šventąją Kotryną; jai užtariant, suteik ir mums malonę gyventi vienybėje su Atpirkėju ir džiugia širdimi laukti jo garbingojo atėjimo. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai