DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Antanas Paduvietis

Birželio 13 d. –

Šv. Antanas Paduvietis, kunigas ir Bažnyčios Mokytojas – privalomas minėjimas

 Iz 61,1

Viešpaties DIEVO dvasia su manimi, nes VIEŠPATS patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.

 Šventasis Antanas gimė Lisabonoje 1195 metais ir per krikštą gavo Ferdinando vardą. Labai jaunas pasirinko šventojo Augustino atsiskyrėlius, pas kuriuos tapo kunigu. Mažųjų brolių, kuriuos Pranciškus buvo išsiuntęs į Maroką, kankinystė jį labai sukrėtė, tad pasiprašė priimamas į pranciškonišką šeimą. Joje 1212 metais jis tapo broliu Antanu. Po generalinės kapitulos 1221 m., kurioje sėdėjo šalia šventojo Pranciškaus, jame atsiskleidė ypatingos pamokslininko ir diskutuotojo dovanos. Jis buvo išsiųstas į Šiaurės Italiją ir į Prancūziją, kur plito katarų doktrinos. 1230 m. jis atvyko į Paduvą ir po metų čia mirė, sulaukęs vos 36-erių. Pomirtinė Antano veikla tęsėsi. Praėjus mažiau nei metams nuo mirties, jis buvo kanonizuotas (1232 m. gegužės 30 d.), o stebuklų jo užtarimo dėka vis daugėjo.

 Iš šventojo kunigo Antano Paduviečio Pamokslų

Kas yra pripildomas Šventosios Dvasios, tas prabyla įvairiomis kalbomis. Įvairios kalbos – tai įvairūs būdai liudyti Kristų, kitaip sakant, tai nuolankumas, neturtas, kantrybė ir klusnumas, kuriais prabylame tada, kai, patys jais gyvendami, juos rodome kitiems. Kalba yra gyvastinga, kai prabyla darbai. Meldžiu, tenutyla žodžiai, teprabyla darbai. Žodžių mes turime apsčiai, tačiau stokojame darbų, todėl ir esame Viešpaties peikiami, nes jis išpeikė figmedį, ant kurio nerado nė vaisiaus, o tik lapus. „Pamokslininkui, – sakė Grigalius, – yra duotas įstatymas elgtis taip, kaip jis pamokslauja.“ Veltui įstatymo išmanymu giriasi tas, kuris darbu žlugdo jo mokslą.

 MALDA

Visagali amžinasis Dieve, tu savo žmonėms davei didį pamokslininką ir užtarėją visokiuose reikaluose šventąjį Antaną; leisk mums su jo pagalba gražiai atlikti krikščioniškojo gyvenimo pareigas ir visuose varguose jausti maloningą tavo globą. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.


Komentarai