DIENOS ŠVENTASIS - Šv. apaštalas Tomas

Liepos 3 d. – Šv. Tomas, apaštalas – šventė

 

Jn 20, 28-29

Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas“! 29 Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei.

Palaiminti, kurie tiki nematę!“

 

Visa, ką žinome apie šv. Tomą, kyla iš Evangelijos, kur jis vadinamas Didymu – Dvyniu. Joje pasakojama apie jo netikėjimą, vėliau apie jo tikėjimo išpažinimą po Jėzaus prisikėlimo: nepanorėjęs priimti vieningo liudijimo dešimties kitų apaštalų, mačiusių Prisikėlusįjį Velykų vakare, po aštuonių dienų jis įsitikina ir iki galo išreiškia savo tikėjimą: „Mano Viešpats ir mano Dievas“ po to, kai Jėzus jam parodo vinių padarytas žaizdas ir perdurtą šoną. Jau po Paskutinės Vakarienės pastebimas kritiškas Tomo protas kalbant su Jėzumi. Šis sako apaštalams, kad jie žino kelią, kur Jis eina. Tomas tuomet klausia: „Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią?“ (Jn 14, 4–5) Jėzus jam atsako: „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.“ Manoma, kad Tomas skelbė Evangeliją Indijoje, kur mirė kankinio mirtimi. Malabro (Indijos Vakarų pakrantė) krikščionys laiko „Mar Tomą“ jų Bažnyčios įkūrėju.

 

Iš šventojo popiežiaus Grigaliaus Didžiojo Evangelijos homilijų

Dieviškas gailestingumas stebėtinu būdu veikė taip, jog tas abejojantis mokinys, palietęs savo Mokytojo kūno žaizdas, išgydė mūsų netikėjimo žaizdas. Tomo netikėjimas mūsų tikėjimui pasitarnavo kur kas labiau nei įtikėjusių mokinių tvirtumas. Mat kai lytėjimu jis yra sugrąžinamas į tikėjimą, mūsų proto, kuris esti priklausomas nuo visokiausių abejonių, tikėjimas yra sustiprinamas. Suabejojęs ir [Mokytoją] palietęs mokinys tapo prisikėlimo tikrovės liudininku.

 

MALDA

Visagali Dieve, leisk mums džiaugtis šventojo Tomo švente, kad, jam užtariant, laimėtume amžinąjį gyvenimą, drauge su juo išpažindami Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.


Komentarai