APIE KLAUSYMĄ, KALBĖJIMĄ IR PYKTĮ

 


Šventasis Jokūbas savo laiške rašo: „kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti“. (Jok 1, 19)

Šis patarimas tinka tarpusavio bendravime: šeimoje, darbe, diskusijose.

1 GREITAS KLAUSYTI – išgirsti ką kitas žmogus sako, ne vien žodžiais, bet ir „tarp eilučių“ – ką jis iš ties nori pasakyti ? Nemokėjimas/nenorėjimas išgirsti kitą yra visų problemų ir konfliktų priežastis.

2 LĖTAS KALBĖTI – neleisk kalbėti savo emocijoms, baimėms, puikybei. Padaryk tarpą tarp to ką jauti ir ką sakai, - tai ne veidmainystė, bet išmintis. Tegul kalba ne tavo pyktis, baimė, nuoskauda bet tu kalbėk, kad pyksti, bijai, jautiesi įskaudintas.

3. LĖTAS PYKTI – dažniausia pykstama kuomet kitas elgiasi, kalba ne taip kaip reikėtų pagal mano supratimą. Tai yra teisėta pirminė reakcija, kuri man nėra pavaldi, tačiau sekantį žingsnį jau žengiu aš – ar leisiu vadovauti emocijai ar rinksiuosi kitą kelią.

Komentarai