KALĖDŲ AKIMIRKA - Antradienis prieš Epifaniją

 


DIEVO ŽODIS

 1 Jn 3, 11–21– Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa.

Jn 1, 43–51– „Ar iš Nazareto gali būti kas gero?!“

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Kai mus perkeis, parodys mums savąjį veidą; ir būsime išgelbėti, pasotinti, ir bus mums gana.

Kol tai įvyks, kol jis parodys mums savąjį veidą, ir bus mums gana, ir malšinsime troškulį gerdami iš jo, iš gyvybės šaltinio, – tuo tarpu mes gyvename tikėjimu ir klaidžiojame toli nuo jo, alkstame ir trokštame teisingumo, neapsakomai degame troškimu išvysti Dievo veido grožį, tad maldingai švęskime jo gimimą tarno pavidalu. Dar negalime regėti jo gimstant iš Tėvo prieš aušrą, tačiau švęskime jo gimimą nakčia iš Mergelės Marijos. Dar nesuvokiame, kad jo vardas pasilieka saulės akivaizdoje, tačiau pripažinkime saulėje esant jo palapinę.

Šv. Augustinas

 

MALDA

Dieve, tu pradėjai žmonėse nuostabų atpirkimo darbą; duok mums tvirtą tikėjimą, kad pasiektume žadėtąjį garbės atpildą, vadovaujami tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Komentarai