KALĖDŲ AKIMIRKA - II Sekmadienis po Kristaus Gimimo

 

DIEVO ŽODIS

Sir 24, 1–2. 8–12

Mieste jo pamiltam radau aš buveinę – Jeruzalėj visą turiu dabar valdžią. Garbingoj tautoj aš įleidau šaknis – paveldėjau man Viešpaties skirtąją dalį.

Ef 1, 3–6. 15–18

Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus ir melsdamas, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbingiausiasis Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią

Jn 1, 1-18

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Vienoje psalmėje vienas iš mūsų, kaip mes arba tiesiog už mus yra pasakęs: Būsiu pasotintas, kai apsireikš tavo garbė. Jis ir Tėvas yra viena: kas jį regi, regi ir Tėvą. Todėl galybių Viešpats yra tas Garbės karalius. Kai mus perkeis, parodys mums savąjį veidą; ir būsime išgelbėti, pasotinti, ir bus mums gana. Kol tai įvyks, kol jis parodys mums savąjį veidą, ir bus mums gana, ir malšinsime troškulį gerdami iš jo, iš gyvybės šaltinio, – tuo tarpu mes gyvename tikėjimu ir klaidžiojame toli nuo jo, alkstame ir trokštame teisingumo, neapsakomai degame troškimu išvysti Dievo veido grožį, tad maldingai švęskime jo gimimą tarno pavidalu.

Šv. Augustinas

 

MALDA

Visagali amžinasis Dieve, tikinčiųjų sielų šviesa, visą pasaulį pripildyk savo garbės, visoms tautoms apsireikšk savo spindesiu.

Komentarai