KALĖDŲ AKIMIRKA - Pirmadienis prieš Epifaniją

 

DIEVO ŽODIS

1 Jn 3, 7–10

Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad velnio darbus sugriautų

Jn 1, 35–42

Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?

 

BAŽNYČIOS ŽODIS

Didis dieviškojo įsikūnijimo slėpinys visuomet išlieka slėpinys. Kaipgi iš tiesų savo asmeniu Žodis esmingai yra kūne, tuo pačiu asmeniu visas esmingai būdamas pas Tėvą? Kaipgi jis, visas prigimtimi būdamas Dievas, tuo pat metu visas tapo žmogaus prigimties, ničnieko iš nė vienos prigimties neprarasdamas: nei iš dieviškosios, kuria jis yra Dievas, nei iš mūsiškės, kuria jis tapo žmogumi? Tik vienintelis tikėjimas aprėpia šiuos slėpinius, būtent jis yra šių bet kokį proto suvokimą ir mąstymą pranokstančių dalykų esmė ir pagrindas.

Šv. Maksimas Išpažinėjas

 

MALDA

Visagali Dieve, tegul nuolat šviečia mūsų sieloms ir kaskart jas atnaujina Išganytojas, kuris atėjo atpirkti pasaulio, spindėdamas nauja dangaus šviesa. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Komentarai