DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Petras Auksažodis

Liepos 30 d. – Šv. Petras Auksažodis, vyskupas ir Bažnyčios Mokytojas – laisvas minėjimas

 

Lk 6, 45

Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo lobyno ima bloga. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis“.

 

Šv. Petras Auksažodis (Chrizologas, mirė apie 450) - Šv. Leono Didžiojo amžininkas ir draugas šv. Petras Auksažodis nuo 432 iki 440 m. buvo Ravenos arkivyskupas. Palikęs Biblijos įkvėptų 176 pamokslų rinkinį, jis itin pamėgtas nuo viduramžių, kai jam buvo suteiktas Auksažodžio (Chrizologo) vardas dėl iškalbingumo ir pamokslų turiningumo.

 

Iš šventojo vyskupo Petro Auksažodžio Pamokslų

Kodėl, žmogau, taip nevertini savęs, jeigu Dievui esi toks brangus? Kodėl, šitaip gerbiamas Dievo, visiškai savęs negerbi? Kodėl domiesi, kaip buvai padarytas, ir neklausi, dėl ko buvai sukurtas? Nejaugi visa, ką regi, nebuvo tau paskirti pasaulio namai? Dėl tavęs išlieta šviesa išsklaido niūriąsias sutemas, dėl tavęs yra nustatyta naktis, dėl tavęs išmatuota diena: dėl tavęs dangus tviska įvairiausiais saulės, mėnulio, žvaigždžių spinduliais; dėl tavęs žemė padabinta žiedais, medžiais, vaisiais; dėl tavęs buvo sukurta įstabi gyvūnijos gausa danguje, laukuose, vandens skaidrybėse, kad tik džiaugsmo naujuoju pasauliu neužtemdytų vienatvės liūdesys.

 

MALDA

Dieve, šventąjį vyskupą Petrą Auksažodį padaręs didžiu tavo įsikūnijusio Žodžio skelbėju, leisk ir mums apie išganymo paslaptis širdimi nuolat mąstyti ir gyvenimu ištikimai jų laikytis. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai