DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Kotryna Aleksandrietė

Lapkritis 25 d. – Šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė ir kankinė– laisvas minėjimas

 

Apr 21, 6-7

Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Tai paveldės nugalėtojas, ir aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus.

 

Šv. Kotryna - viena iš žymiausių pirmųjų amžių kankinių, nukankinta Aleksandrijoje. Ji buvo aštraus proto ir kupina išminties bei sielos stiprybės. Legenda apie ją išplito tik po Kryžiaus žygių, nors buvo sukurta IV a. pradžioje ir pagražinimais ilgai slėpė tikrąjį šventosios gyvenimą. Pagražintas gali būti ir pasakojimas apie šv. Kotrynos kankinystę (307 m.), pagal kurį ji miršta suplėšyta keturių smaigaliais apkaustytų ratų. Šv. Kotryna buvo labai populiari viduramžiais. Ji apsireiškė Žanai d’Ark, kuri girdėjo jos balsą. Šventosios kūnas pamaldžiai gerbiamas garsiajame Sinajaus kalno vienuolyne.

 

Iš šventojo vyskupo Cezarijaus Arliečio Pamokslų

ačiau trokštantis sekti Kristų teišgirsta apaštalo žodžius: Kas tvirtina esąs jame, tas turi pats taip vaikščioti, kaip ir jis vaikščiojo. Nori sekti Kristumi? Būk nusižeminęs, nes ir jis buvo nusižeminęs; nepaniekink jo nusižeminimo, jei nori pasiekti jo aukštį.  Išties sunkus tapo kelias, kai žmogus nusidėjo; tačiau jis yra lygus dabar, kai Kristus prisikeldamas juo žengė ir siaurutėlį takelį pavertė karališku vieškeliu. Šiuo keliu skubama dviem kojomis, tai yra nusižeminimo ir gailestingumo. Čia visus džiugina aukštis; tačiau pirmas žingsnis yra nusižeminimas. Kodėl bandai žengti per ilgą žingsnį? Nukristi panorai, o ne užkopti. Pradėk nuo pirmo žingsnio, tai yra nuo nusižeminimo, ir užkopsi.

 

MALDA

Visagali amžinasis Dieve, tu savo tautai dovanojai šventąją mergelę Kotryną – nenugalimą kankinę; jai užtariant, sustiprink mūsų tikėjimą ir ištvermę, kad uoliai darbuotumėmės dėl Bažnyčios vienybės. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai