ADVENTO AKIMIRKA - V DIENA IKI KALĖDŲ

Iz 7, 10–14

Štai mergelė pradės ir pagimdys sūnų; ji duos jam vardą Emanuelis, tai reiškia: ‘Dievas su mumis.

Lk 1, 26–38

Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi.

 

BAŽNYČIOS ŽODIS:

Atverk, palaimintoji Mergele, savo širdį tikėjimui, savo lūpas išpažinimui, savo įsčias Kūrėjui. Štai visų žmonių išsiilgtasis stovi prie durų ir beldžia. Jei kiek uždelsi, jis pasitrauks, o tu vėl skausmingai pradėsi ieškoti savo sielos Mylimojo! Kelkis, pasitik, atsiverk. Pakilk tikėdama, pasitik save atiduodama, atsiverk išpažindama. Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.

Šv. Bernardas Klervietis

 

MALDA

Dieve, angelui apreiškus, nekalta Mergelė priėmė tavo neapsakomąjį Žodį ir, apšviesta Šventosios Dvasios, tapo dievybės buveine; išmokyk ir mus jos pavyzdžiu nuolankiai ir tvirtai laikytis tavosios valios. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai