DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Silvestras

 Gruodis 31 d. – Šv. Silvestras, popiežius –  laisvas minėjimas

 

Ez 34, 12

Kaip piemuo rūpinasi savo kaimene, kai jo kaimenės avys yra išblaškytos, taip ir aš rūpinsiuosi savo avimis. Išgelbėsiu jas iš visų vietų, kur jos debesų ir tamsybės dieną buvo išblaškytos.

 

Šv. Silvestras ėjo Romos Bažnyčios kunigo pareigas, kai buvo pašauktas tapti popiežiumi po popiežiaus Miltiado mirties (314 m.). 313 m. imperatorius Konstantinas Milano ediktu buvo davęs ramybę Bažnyčiai, ir tai leido naujajam popiežiui valdyti nepatiriant persekiojimų. Ilgo – 21-erių metų – pontifikato metu šv. Silvestras galėjo matyti Bažnyčios suklestėjimą: Romoje buvo statomos Laterano, šv. Petro ir šv. Pauliaus bazilikos, Jeruzalėje – šv. Kapo, o Konstantinopolyje – Hagia Sofija bazilikos. 325 m. Konstantinas sušaukė pirmąjį visuotinį susirinkimą Nikėjoje arijonų erezijos klausimui spręsti; Silvestrui I atstovavo vyskupas Hosijus Kordobietis (Hosius of Cordoba). Šv. Silvestras mirė 335 m.

 

Iš vyskupo Euzebijaus Cezariečio Bažnyčios istorijos

Mes, kurie siejome savo viltis su Kristumi, buvome neapsakomai laimingi, ir mūsų širdys prisipildė dieviško džiaugsmo, kai pamatėme, jog visos vietovės, kur visai neseniai dėl tironų piktumo buvo dykynės, dabar lyg po ilgai trukusio ir mirtino smaugimo vėl ėmė atgyti, ir nuo pamatų aukštyn vėl ėmė stiebtis katedros, savo didingumu smarkiai pralenkdamos tas, kurias prieš tai priešas buvo sugriovęs. Buvo tai, ko mes visi ilgėjomės ir dėl ko meldėmės – miestuose vyko naujai pastatytų maldos namų pašventinimo iškilmės. Į jas gausiai rinkosi vyskupai, piligrimai iš įvairių vietų, net iš tolimiausių sričių; įvairių tautų žmonės rodė vieni kitiems meilę ir palankumą, Kristaus Kūno nariai darniai vienijosi.

 

MALDA

Šventojo popiežiaus Silvestro užtarimu gelbėk, Viešpatie, savo žmones, kad jie, tavo vadovaujami, per šį laikinąjį gyvenimą saugiai keliautų ir amžinąjį laimingai pasiektų. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai