DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Matas

Rugsėjo 21 d. – Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas– šventė

 

Ef 4, 1–7. 11–13

Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mąstą. Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais.

Mt 9, 9–13

Keliaudamas Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.

 

Evangelistai Morkus ir Lukas Matą vadina žydišku vardu Levis; Morkus patikslina, kad jis buvo Alfiejaus sūnus. Matas buvo muitininkas Kafarnaume; dėl šios profesijos griežtai besilaikantys Įstatymo žydai su juo nebendravo, nes tai draudė religija. Dėl to Jėzaus kvietimas sekti paskui jį yra dar nuostabesnis, kaip ir dosnus Mato atsakymas: „Jis pakilo ir viską paliko.“ Taip pat mus žavi bičiuliškas pokylis, kuriame muitininkas, tapęs mokiniu, prie savo stalo apie Jėzų suburia senus ir naujus savo draugus, bei Viešpaties žodžiai: „Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.“ Evangelija pagal Matą dėl nuolatinio mesijinių pranašysčių minėjimo geriausiai parodo dviejų sandorų tęstinumą.

 

Iš šventojo kunigo Bedos Garbingojo Homilijų

Būsimasis pagonių apaštalas ir mokytojas, vos atsivertęs, parodo gražų ir tikrą ženklą, – su savimi į išganymą patraukia nusidėjėlių būrį ir nuo pirmųjų savo tikėjimo daigų pradeda Evangelijos skelbimo tarnystę, kurią vėliau vykdys gausindamas savo dorybių nuopelnus. Be to, – jeigu mes norime giliau suvokti tų įvykių prasmę, – Matas ne tik savo žemiškame būste patiekė Viešpačiui gardžias vaišes, bet kur kas malonesnį tikėjimo ir meilės pokylį jam suruošė savo širdies namuose.

 

MALDA

Gailestingasis Dieve, šventąjį Matą iš muitininko padaręs apaštalu, leisk ir mums, jo pavyzdžio ir maldų remiamiems, sekti tavimi ir tau visa širdimi priklausyti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai