MINUTĖ VELYKOMS - III savaitės ketvirtadienis


DIEVO ŽODIS
Apd 8, 26–40
Eunuchas paklausė Pilypą: "Prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba? Apie save ar apie ką kitą?" Tuomet, atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skyriaus, Pilypas jam paskelbė gerąją naujieną apie Jėzų.
Jn 6, 44–52
Aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų.

BAŽNYČIOS ŽODIS
Iš šventojo vyskupo Ireniejaus traktato Prieš erezijas
Jeigu kūnas nebūtų išgelbėtas, tai nei Viešpats savo krauju mus atpirko, nei Eucharistijos taurė nėra bendrystė su jo krauju, nei duona, kurią laužome, nėra bendrystė su jo kūnu. Kraujas yra ne iš kitur, kaip iš venų ir kūno ir kitos žmogiškosios substancijos, kuria tikrai tapęs Dievo Žodis savo krauju mus atpirko. Taip pat ir Apaštalas sako: Kuriame turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą. Ir kadangi esame jo kūno nariai ir iš kūrinijos gauname maistą, o kūriniją jis pats mums teikia, savo saulei nurodydamas tekėti ir lietui lyti taip, kaip pats nori; šią taurę, kuri yra iš kūrinijos, jis pripažino esant jo kraujo, kuriuo stiprinasi mūsų kraujas; ir šią duoną, kuri yra iš kūrinijos, patvirtino esant jo kūną, kuriuo stiprinasi mūsų kūnai.

MALDA
Gailestingiausias Jėzau, kuris visiems be saiko dalini malones iš Tavo gailestingumo iždo, priimk mus į savo gailestingiausios Širdies buveinę ir neišleisk iš jos per amžius. Meldžiam Tave dėl tos nesuvokiamos meilės, kuria Tavo Širdis liepsnoja dangiškajam Tėvui.

Komentarai