DIENOS ŠVENTASIS - Šv. Atanazas


Gegužės 2 d. – Šv. Atanazas, vyskupas ir Bažnyčios Mokytojas – privalomas minėjimas

1Jn 5,5
O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?!

Šv. Atanazas, Aleksandrijos vyskupas, atsidėjo kovai su arijonizmo erezija, neigusia Žodžio dievystę. Jis drąsiai gynė Nikėjos susirinkimo išpažinimą tuo laikotarpiu, kai politinė valdžia ir dauguma vyskupų susivienijo prieš Nikėjos tikėjimo išpažinimą; dėl to daugiau nei septyniolika metų praleido tremtyje. „Traktate apie Žodžio Įsikūnijimą“ jis stengiasi mums įrodyti, kad negalėtume būti išgelbėti kitaip, kaip tik Dievui tikrai prisiėmus žmogišką prigimtį Kristaus asmenyje.

Iš šventojo vyskupo Atanazo Pamokslų
Mergelėje Marijoje jis pasistatė šventovę, tai yra kūną, padarė jį savo įrankiu, kad jame pasirodytų žmonėms ir apsigyventų. Taip iš mūsų gavęs panašų kūną, kadangi visi buvo pavaldūs mirties gendamybei, už mus visus jį atidavė mirčiai ir su didžiausia meile paaukojo Tėvui, kad visi jame mirštantys šitaip būtų išvaduoti nuo žmones gendamybei pasmerkiančio įstatymo ir nuo tol, Viešpaties kūne netekęs galios, jis nebeveiktų į jį panašių žmonių. Taip gendamybei pavaldžius žmones jis vėl turėjo padaryti negendančius, o savo prisiimtu kūnu ir prisikėlimo malone iš jų išplėšti mirtį lygiai taip, kaip ugnis sunaikina šiaudus.

MALDA
Visagali amžinasis Dieve, tu šventąjį vyskupą Atanazą padarei didžiu tavo Sūnaus dievystės gynėju; leisk mums, besidžiaugiantiems jo mokymu ir užtarimu, kaskart vis geriau tave pažinti ir karščiau pamilti. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Komentarai