DIENOS ŠVENTASIS - Nekaltoji Mergelės Marijos Širdis

III šeštadienis po Sekminių – Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis – privalomas minėjimas


Iz 61, 9–11

Širdingai aš džiaugiuosi Viešpačiu, man siela džiūgaus Dievu manuoju, nes jis mane rengia išganymo rūbais.

Lk 2, 41–51

Jo Motina laikė visus įvykius savo širdyje.

 

Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis paminima trečiąjį šeštadienį po Sekminių. Gerbdami Nekaltąją Marijos Širdį, pagerbiame jos asmenį. 1917 m. Fatimoje, Portugalijoje, apsireiškusi Mergelė Marija pasakė, kad Dievas nori, jog būtų pagerbta Jos Nekalčiausioji Širdis. Ji prašė, kad tam būtų skiriami pirmieji mėnesių šeštadieniai. 1942 m. spalio 31 d. popiežius Pijus XII paaukojo visą pasaulį Švč. Marijos Širdžiai, paskyrė šv. Mišioms maldas ir įvedė šią šventę.

 

Iš šventojo vyskupo Lauryno Justinijanio Pamokslų

Kol Marija svarstė širdyje viską, ką sužinojo skaitydama, klausydamasi, stebėdama, ji nepaprastai išaugo tikėjimu, įgijo gausių nuopelnų, buvo nušviesta išminties ir vis labiau liepsnojo vis karštesne meilės ugnimi! Kai jai vis iš naujo buvo atskleidžiamos dangiškosios paslaptys, ją užliedavo džiaugsmas, Dvasia suteikdavo gausių vaisių, ji veržėsi prie Dievo, likdama nuolanki širdyje. Dieviškos malonės poveikis yra toks stiprus, jog jis pakelia nuo žemės į aukštybes ir iš šviesos veda į šviesą.

 

Malda

Dieve, nekalčiausioje Mergelės Marijos Širdyje parengęs tinkamą buveinę Šventajai Dvasiai, suteik malonę, kad ir mes, jos užtariami, galėtume tapti tavo garbės šventove. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

 


Komentarai